Frotte Pamuk

Kumaş: 160 gr - %40 Pes - %60 Pamuk

Elyaf: 180 gr

Tela: 20 gr

4 taraf fermuar, yıkanabilir.